Algemene voorwaarden

Op alle offertes en overeenkomsten van Studio CT zijn de Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (2021) van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door de BNO.


Using Format